Angående Coronaviruset

På StångbyMotion följer vi såklart utvecklingen av Corona-viruset, samt rekommendationerna för att minska smittan av detta.
Än så länge kör vi all träning enligt schemat, men utgår ifrån att du som har någon typ av förkylningssymptom, eller liknande, stannar hemma i nuläget.
Håll dock gärna extra utkik här, eller på Facebookgruppen, ifall vi behöver göra några ändringar med kort varsel.

2020-03-12 15:33