Nu 12 deltagare per träningstillfälle!

I samråd med Torns IF har vi beslutat att vi nu öppnar för 12 deltagare per träningspass. Vi bedömer att smittorisken i vår stora sal bör vara begränsad även vid detta antal, så länge vi häller avstånd vid in- och utpassering, samt vid hämtning och lämning av utrustning.

Vår förhoppning är att anmälningsproceduren nu ska bli lite mindre ansträngd och vi ser fram emot lite fler ansikten i salen.

Vi har förståelse för att det fortfarande finns de som vill träna hemifrån och kommer därför att fortsätta vår livesända träning precis som tidigare.

För att minska risker vid in- och utpassering har vi senarelagt några starttider och önskar att du ej går in i hallen tidigare än 10 minuter innan passets start. På det sättet hinner fotbolls- och handbollstränande ta sig ut i god tid.

2021-03-06 10:13